Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas

Klaipėdos

Profesinių sąjungų susivienijimas

Click to edit table header
Teisės aktai
Darbo kodeksas, darbo sutartys, darbo ir poilsio laikas, ir kt.
Vyriausybės nutarimu dėl DK įgyvendinimo patvirtintos tvarkos:
1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas,

2. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas,

3. Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas,

4. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas,

5. Sezoninių darbų sąrašas,
6. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas,
7. Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas,
8. Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas,
9. Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas,
10. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas,
11. Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas.
12. Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbininmo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas.
Darbo užmokestis, kompensacijos ir kitos išmokos
Darbuotojų sauga ir sveikata
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos

Sužinokite, kada sukaks Jūsų senatvės pensijos amžius

Gimimo data:
Lytis:


Vieta Jūsų reklamai