Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas

Klaipėdos

Profesinių sąjungų susivienijimas

Click to edit table header
Naujienos
Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected] Turite naujienų ir norite, kad apie jas sužinotų ir kiti šios svetainės lankytojai? Parašykite mums: [email protected]
Keičiasi dienpinigių mokėjimo tvarka
2022 m. birželio 9 d.

Atsižvelgiant į augantį darbo ginčų skaičių dėl dienpinigių ir jų avanso mokėjimo tvarkos, buvo priimti ir jau nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama apriboti darbdavio galimybę piktnaudžiauti dienpinigiais.


Nuo 2022 m. liepos 1 d. dienpinigiai bus apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, tačiau dėl mažesnių dienpinigių dydžių profesinė sąjunga ir darbdavys galės susitarti kolektyvinėje sutartyje. Kai nėra tokios sutarties, dienpinigių dydžiai galės būti nustatyti vietiniame norminiame teisės akte. Abiem atvejais dienpinigių dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.


Svarbu tai, kad kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte turės būti nustatyti mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus. Taigi turės būti įtvirtinti aiškūs ir objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos nustatomas konkretus dienpinigių dydis, taip užtikrinant darbuotojų lygiateisiškumą ir įgyvendinant nediskriminavimo principą.


Nuo šiol darbdaviai, norėdami nustatyti mažesnius dydžius ir kriterijus, pagal kuriuos dydis diferencijuojamas, privalės, kaip tai numato Darbo kodeksas, informuoti raštu ir konsultuotis su darbuotojų atstovais. Atsiranda prievolė darbuotojus su dienpinigių dydžiais supažindinti raštu, jei jie nurodomi vietiniame norminiame teisės akte. DK 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti.


Komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai turės būti perskaičiuoti ir neišmokėta jų dalis už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas privalės būti išmokėta ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Nuteista pardavėja, kuri iš darbovietės kasos pasisavino pinigus 
2022 m. vasario 15 d.

Už jai patikėto turto pasisavinimą, 30 metų Kauno rajono gyventojai V. K. teismas skyrė 1700 Eur baudą. Taip pat iš V. K. priteista beveik 7500 Eur turtinė žala.


V. K. nuteista už tai, kad dirbdama parduotuvėje pardavėja, būdama materialiai atsakinga už jai patikėtą turtą, laikotarpyje nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. rugsėjo 5 d., darbo metu vidinėje sistemoje atlikdama realybės neatitinkančią prekių grąžinimo operaciją, melagingai patvirtino, kad parduotuvėje apsipirkusiems asmenims grąžino įvairias pinigų sumas, kurias iš parduotuvės kasos pasiėmė sau, tokiu būdu pasisavindama įmonei priklausantį turtą –7488,93 Eur.

Informacijos šaltinis: teismai.lt
Per mėnesį viešojo maitinimo įmonėse nustatyti 78 asmenys, dirbę pažeidžiant įstatymus
2022 m. sausio 26 d.

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniai skyriai 2021 metų lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. vykdė viešojo maitinimo įmonių tikslinius planinius patikrinimus. Atliktų patikrinimų metu nustatyti 3 asmenys, kurie dirbo nelegaliai, 66 asmenys dirbo nedeklaruotą darbą, o 9 asmenys buvo įdarbinti nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos.


Daugiausia asmenų, dirbusių nelegaliai, nedeklaruotą darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos, nustatyta Vilniaus apskrityje (25) ir Klaipėdos apskrityje (18).


Dažniausias pažeidimas, nustatytas viešojo maitinimo įstaigose – nėra sudaryti ir pateikti darbo grafikai, dėl ko įtariama, kad darbuotojai dirba pažeidžiant darbo ir poilsio laiko režimą. Taip pat pastebėta, kad viešojo maitinimo įmonėse darbuotojams nepagrįstai mokamas tik minimalus darbo užmokestis, nors tai kvalifikuotą darbą dirbantys darbuotojai – virėjai, barmenai arba padavėjos.

Dėl nuo 2022 metų sausio 1 dienos taikomo minimaliojo darbo užmokesčio

2022 m. sausio 1 d.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga (MMA) yra 730 Eur, o minimalusis valandinis atlygis (MVA) – 4,47 Eur.


Nauji MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja Vyriausybės nutarimu patvirtintos taisyklės.


Nuo 2022 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama visa taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1204,50 Eur (730 x 1,65 = 1204.50) arba jeigu darbuotojui taikomas MVA yra  lygus arba didesnis už 7,376 Eur (4,47 x 1,65 = 7,376).


Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba MVA yra mažesni už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinami dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba MVA. Dienpinigių suma, kuri viršys 50 procentų darbo užmokesčio – apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Naujienų archyvas
2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008

Sužinokite, kada sukaks Jūsų senatvės pensijos amžius

Gimimo data:
Lytis:


Vieta Jūsų reklamai