Civilinė byla Nr. 3K-3-256-684/2015

Teisminio proceso Nr. 2-69-3-00549-2013-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 99.3; 99.9

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. balandžio 29 d.

Vilnius

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas) ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas),

            rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. S. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. S. ieškinį atsakovui Kauno vaikų darželiui „Aviliukas“ dėl drausminių nuobaudų panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Byloje ginčas kilo dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė G. S. pareikštu atsakovui Kauno vaikų darželiui „Aviliukas“ ieškiniu prašė panaikinti jai atsakovo direktorės 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. P-23, 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. P-28 ir 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. P-30 skirtas drausmines nuobaudas, taip pat panaikinti 2012 m. gruodžio 11 d. darbo ginčų komisijos protokolinį sprendimą Nr. DG-1; priteisti iš atsakovo visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

 

Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino ieškovei ginčijamais įsakymais skirtas drausmines nuobaudas ir darbo ginčo komisijos sprendimą, taip pat priteisė ieškovei iš atsakovo 3630 Lt (1051,32 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 79 straipsnio 1 dalies, 93, 98 straipsnių nuostatomis, įvertinęs ieškovės kartu su prašymu dėl advokato atstovavimo išlaidų atlyginimo pateiktą vietinio mokėjimo nurodymą, sprendė, kad yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovo šios patirtas advokato atstovavimo išlaidas, tačiau jų dydį nuo prašomų 4915,02 Lt (1423,49 Eur) sumažino iki 3630 Lt (1051,32 Eur).

Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi panaikino Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovei priteistos 3630 Lt (1051,32 Eur) bylinėjimosi išlaidos, ir priėmė naują sprendimą – atmetė ieškovės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas už jai pirmosios instancijos teisme suteiktas advokato teisines paslaugas.

Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, ieškovės su advokatu sudarytą atstovavimo sutartį, pažymą apie turėtas atstovavimo išlaidas, PVM sąskaitą faktūrą ir vietinio mokėjimo nurodymą, kuriame nurodyta, kad už ieškovei suteiktas teisines paslaugas su advokatu atsiskaitė ne ieškovė, o profesinės sąjungos susivienijimas, sprendė, kad ieškovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos patirtas atstovavimo išlaidas. Kadangi ieškovė neįrodė, kad ji apmokėjo prašomas priteisti išlaidas, o profesinės sąjungos susivienijimas nėra nagrinėjamos bylos dalyvis, jis nepateikė teisinių paslaugų sutarties ir atskiro prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tai teismas padarė išvadą, kad ieškovė neturi teisės į nurodomų išlaidų atlyginimą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jas priteisė iš atsakovo.

 

III. Kasacinio skundo argumentai

 

            Kasaciniu skundu ieškovė G. S. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ieškovės teigimu, apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji faktiškai patyrė bylinėjimosi išlaidas. Ši teismo išvada yra nevienareikšmiška, padaryta pažeidžiant CPK 331 straipsnio 4 dalies 2 punktą, nes iš jos nėra aišku, ar teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog iš viso dėl šios bylos patirta kokių nors bylinėjimosi išlaidų, ar kad tokių dokumentų yra, tačiau jie rodo, jog išlaidas patyrė ne pati ieškovė, o profesinė sąjunga. Ieškovės teigimu, byloje buvo pateikti visi reikiami dokumentai, patvirtinantys, kad jai buvo teikiama teisinė pagalba, ši pagalba buvo mokama ir už ją buvo faktiškai sumokėta. Be to, teismui taip pat buvo pateikta teisinę pagalbą detalizuojanti pažyma. Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nagrinėjant bylą buvo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas, neįvertinęs tos aplinkybės, kad faktiškai už ieškovei suteiktą teisinę pagalbą buvo sumokėta, netinkamai vertino atstovavimo teisinius santykius, susiklosčiusius tarp ieškovės, jos atstovų šioje byloje ir profesinės sąjungos. Byloje esanti PVM sąskaita faktūra, išrašyta ieškovės vardu, patvirtina, kad advokatas teikė ieškovei teisinę pagalbą už 3630 Lt (1051,32 Eur) dydžio honorarą. Aplinkybė, kas šią sąskaitą apmokėjo, neturi reikšmės advokato ir ieškovės tarpusavio santykiams – ieškovė įsipareigojo už advokato teikiamą pagalbą sumokėti honorarą ir tai buvo įvykdyta. Ieškovė pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad jai faktiškai teisinės paslaugos buvo suteiktos, taip pat dėl suteiktų paslaugų apimties. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismui padarius išvadą, jog šaliai buvo teikiama mokama teisinė pagalbą, tačiau už jai suteiktas teisines paslaugas sumokėjus kitam asmeniui – nagrinėjamu atveju profesinei sąjungai, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos būtent šiam kitam asmeniui, t. y. prievolę už šalį įvykdžiusiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, bylos Nr. 3K-3-422/2006). Taigi, teismui padarius išvadą, kad bylinėjimosi išlaidas už ieškovę faktiškai sumokėjo profesinė sąjunga ir byloje esant visiems įrodymams, rodantiems ryšį tarp ieškovei suteiktų teisinių paslaugų šioje byloje ir profesinės sąjungos atlikto mokėjimo pavedimo, teismas, vykdydamas CPK 414 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą viršyti pareikštus reikalavimus arba taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų darbuotojo teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą, turėjo priteisti bylinėjimosi išlaidas jas faktiškai patyrusiai profesinei sąjungai, o ne atmesti šį reikalavimą.

Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Kauno vaikų darželis „Aviliukas“ prašo ieškovės skundą atmesti ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovo teigimu, kasacinio skundo argumentai dėl CPK 331 straipsnio 4 dalies 2 punkto pažeidimo yra nepagrįsti, nulemti netinkamo faktinių aplinkybių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos aiškinimo. Kadangi ieškovė iki bylos išnagrinėjimo pabaigos nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad realiai patyrė bylinėjimosi išlaidas, t. y. sumokėjo už jai suteiktas teisines paslaugas, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 88 straipsnis, 98 straipsnio 1 dalis). Be to, PVM sąskaita faktūra dėl mokėjimo už teisines paslaugas, t. y. dokumentas, siejantis ieškovės turėtų išlaidų dydį ir jų apmokėjimą, buvo pateikta tik apeliacinės instancijos teismui kartu su apeliaciniu skundu, t. y. jau baigus nagrinėti bylą iš esmės. Taigi bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme nebuvo aišku, kokiu pagrindu ir už ką profesinės sąjungos susivienijimas sumokėjo advokatui. Atsakovas pažymėjo, kad profesinės sąjungos susivienijimas galėtų veikti kaip ieškovės atstovas CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, tačiau tokiu atveju jis paslaugas savo nariams teiktų nemokamai. Profesinei sąjungai nenustatyta apribojimų teikiant nariui teisinę pagalbą pasitelkti advokatų paslaugas, už kurias kyla pareiga atsiskaityti pačiai profesinei sąjungai. Tačiau šiuo atveju sutartis dėl teisinių paslaugų su advokatu, atstovavusiu ieškovei byloje, buvo sudaryta ne su profesine sąjunga, o su pačia ieškove, todėl pareiga atsiskaityti kyla pačiai ieškovei. Be to, tarp ieškovės ir profesinės sąjungos nėra jokio susitarimo dėl lėšų, kuriomis profesinė sąjunga sumokėjo advokatui, grąžinimo, įskaitymo, todėl šias lėšas priteisus ieškovei iš atsakovo, ji nepagrįstai įgytų lėšas, kurių neišleido.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

           

Dėl CPK 98 straipsnio taikymo, kai už šaliai suteiktą advokato teisinę pagalbą atsiskaito kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo

 

Kasatorė kasaciniame skunde teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo vien tuo pagrindu, kad už jai suteiktas advokato teisines paslaugas sumokėjo ne ji, o profesinė sąjunga, netinkamai taikė iš aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Jo pirmoje dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo galimybės, kai tokias išlaidas apmoka ne šalis, o kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo, yra išaiškinta, kad proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, facit per se), laikytinos bylinėjimosi išlaidomis kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos. Šios byloje dalyvaujančių asmenų atstovų su procesu susijusios išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo prievolę už byloje dalyvaujantį asmenį, šiam neprieštaraujant, įvykdžiusių kitų, nors ir nedalyvaujančių byloje, asmenų (CK 6.50 straipsnis) išlaidos pripažintinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis ir dėl jų atlyginimo turi būti sprendžiama. Išlaidos, skirtos byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti, yra su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos ir, jeigu CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu yra pateiktas prašymas (tiek raštu, tiek žodžiu teismo posėdyje; tiek byloje dalyvaujančio asmens, tiek jo atstovo) dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas, nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam mokama advokato teisinė pagalba realiai buvo suteikta, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu ar jo padėjėju. Nustačius, kad mokama advokato ar advokato padėjėjo teisinė pagalba byloje dalyvavusiam asmeniui buvo suteikta ir dėl išlaidų jai apmokėti atlyginimo kreiptasi CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra pagrindas priteisti byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. A. v. D. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-582/2009).

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kasatorės interesams byloje pagal 2013 m. sausio 8 d. atstovavimo sutartį atstovavo advokatas H. M. ir advokato padėjėjas K. G.. Iki bylos pirmosios instancijos teisme išnagrinėjimo iš esmės teismui buvo pateikta 2013 m. spalio 30 d. pažyma dėl atstovavimo išlaidų pagrindimo ir 2013 m. balandžio 3 d. vietinio mokėjimo nurodymas, patvirtinantis, kad už kasatorei suteiktas atstovavimo paslaugas 2013 m. sausio 14 d. 3630 Lt (1051,32 Eur) sumokėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas. Prašymas atlyginti kasatorės patirtas bylinėjimosi išlaidas buvo nurodytas tiek ieškinyje, tiek 2014 m. sausio 31 d. vykusiame teismo posėdyje. Kasatorė yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė. Ginčo dėl šių aplinkybių byloje nėra. Šie duomenys patvirtina, kad kasatorė tinkamai, laikydamasi CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, įgyvendino teisę kreiptis dėl atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, tenkinęs kasatorės pareikštą ieškinį, turėjo pagrindą spręsti dėl nurodytų išlaidų priteisimo iš bylą pralaimėjusios šalies – atsakovo. Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad atstovavimo išlaidas faktiškai patyrė ne kasatorė, o nedalyvavęs byloje asmuo – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir kasacinio teismo praktika, sprendžia, kad nurodyti apeliacinės instancijos teismo motyvai, jeigu į bylą pagal CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus pateikti dokumentai patvirtina, jog mokama advokato teisinė pagalba šaliai ar kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui buvo suteikta, negali būti pagrindas atsisakyti atlyginti šias išlaidas. Aplinkybė, kad advokatui už kasatorės, kuri yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė, atstovavimą pirmosios instancijos teisme sumokėjo ne ji pati, o švietimo darbuotojus vienijanti profesinė sąjunga (Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas), kurios vienas pagrindinių tikslų – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises ir teisėtus interesus, teikti teisinę pagalbą savo nariams, nebuvo kliūtis apeliacinės instancijos teismui vertinti į bylą, minėta, įstatyme (CPK 98 straipsnio 1 dalis) nustatytu terminu pateiktus dokumentus dėl kasatorei suteiktos mokamos advokato teisinės pagalbos ir jai apmokėti skirtų išlaidų dydžio bei spręsti dėl šių išlaidų atlyginimo.

Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų kasatorei priteisimo iš atsakovo, yra nepagrįsta, todėl naikintina ir paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

 

            Dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje

 

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2015 m. balandžio 29 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 3,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Teisėjų kolegijai tenkinus kasacinį skundą, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

            Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimą.

Priteisti iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Aviliukas“ (j. a. k. 191635341) valstybei 3,75 Eur (tris Eur 75 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

            Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                  Alė Bukavinienė                                              

                                                                                                              Virgilijus Grabinskas

                                                                                                                                                                                                                                                                        Antanas Simniškis