Civilinė byla Nr. 3K-3-76/2013

Teisminio proceso Nr. 2-05-3-14307-2010-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 11.10; 14.5 (S)

 

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

 

2012 m. sausio 3 d.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (pranešėja), Egidijaus Laužiko ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas),

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Statoil Fuel & Retail Lietuva“ kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. A. J. prašymą priteisti darbo užmokestį už laiką nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki įvykdymo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės A. A. J. ieškinį atsakovui UAB ,,Statoil Fuel & Retail Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „LIETUVA STATOIL“) dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio, išeitinės išmokos priteisimo.

 

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

 

I. Ginčo esmė

 

Byloje kilo ginčas dėl darbo užmokesčio darbuotojui priteisimo už laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki jo įvykdymo po to, kai šiuo įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas neteisėtu darbuotojo atleidimas iš darbo ir priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką bei išeitinė išmoka.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 22 d. įsiteisėjusia nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-867-273/2011, pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir A. A. J. ieškinį patenkino, t. y. pripažino neteisėtu ieškovės atleidimą iš darbo degalinės ,,Statoil Sukilėliai“ vadovės pareigų, į darbą negrąžino ir priteisė ieškovei iš atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką po 186,76 Lt už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo iš darbo dienos (2010 m. liepos 26 d.) iki teismo procesinio sprendimo įsigaliojimo dienos ir 20 114,56 Lt išeitinės išmokos.

Pareiškėja A. A. J. teismo prašė priteisti jai iš atsakovo 27 515,20 Lt darbo užmokesčio už laiką nuo Kauno apygardos teismo nutarties priėmimo dienos (2011 m. birželio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2012 m. sausio 17 d.). Ieškovės teigimu, priėmus nurodytą teismo nutartį ir jai įsiteisėjus atsakovas delsė atsiskaityti su ieškove, dalimis pervedinėjo skirtas atsiskaityti sumas, dėl to iš karto neįvykdė šios teismo nutarties.

 

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

 

Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartimi prašymą tenkino, priteisė ieškovei A. A. J. iš atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ 27 080,20 Lt darbo užmokesčio už laiką nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki teismo sprendimo įvykdymo.

Teismas nurodė, kad ieškovės apskaičiuotas vidutinis vienos dienos darbo užmokestis yra 186,76 Lt. DK 300 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo arba darbo ginčų komisijos sprendimo ar nutarties arba kai nevykdo sprendimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Dėl to pagal DK 300 straipsnį ieškovei priteistina 186,76 Lt už kiekvieną darbo dieną už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 22 d. iki 2012 m. sausio 17 d., iš viso 27 080,20 Lt darbo užmokesčio.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutartimi atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ atskirasis skundas atmestas ir palikta nepakeista Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis.

Teismas nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. ieškovė pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą, t. y. ji nedelsdama kreipėsi į teismą tam, kad galėtų inicijuoti priverstinį Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutarties vykdymą. Antstolio Raimundo Stanislausko pažyma (T. 1, b. l. 182) patvirtina, ir šios aplinkybės neginčija atsakovas, kad teismo nutartis dėl 63 719,41 Lt priteisimo ieškovei įvykdyta 2011 m. lapkričio 2 d., teismo nutarties dalis dėl ieškovės atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo bei atleidimo datos įvykdyta 2012 m. sausio 17 d.

Teismas išaiškino, kad DK 300 straipsnyje išdėstyta teisės norma skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, taip darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. Ši norma taikytina visų rūšių darbo byloms, taigi ji gali būti taikoma ir piniginio, ir nepiniginio pobūdžio sprendimų įvykdymui užtikrinti. Pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl duomenų patikslinimo Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre buvo darbdavio pareiga, kuri atsirado nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau ši pareiga atlikta tik 2012 m. sausio 17 d. Atsakovas yra juridinis asmuo, turintis ne vieną buhalterį, teisininką ir kitų specialistų, todėl jam taikytini padidinti atidumo ir rūpestingumo standartai dėl teismo sprendimo tinkamo ir greito įvykdymo. Byloje nenustatyta jokių objektyvių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, trukdančių ar varžančių darbdavį (atsakovą) nedelsiant įvykdyti teismo sprendimą.

 

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

 

Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutartis bei priimti naują sprendimą – pareiškėjos prašymą atmesti.

Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė ieškinyje, kurį tenkinus priimta Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutartis, neiškėlė savarankiško neturtinio reikalavimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, dėl to atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimas ir pranešimas apie tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui nepatenka į nurodytos nutarties vykdymo apimtį. Teisingas duomenų teikimas valstybės institucijoms (pateiktų duomenų tikslinimas) yra bendro pobūdžio atsakovo pareiga, kurią jis privalo vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka. Kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl duomenų pakeitimo galėjo ir ieškovė (pareiškėja). Pradiniame 2011 m. lapkričio 22 d. prašyme teismui dėl išmokų už laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki jo įvykdymo ieškovė patvirtino, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutartį atsakovas įvykdė 2011 m. lapkričio 2 d., o patikslintame 2012 m. kovo 1 d. prašyme teismui nurodė, kad nutartis įvykdyta tik 2012 m. sausio 7 d. Toks vėlesnis prašymas teismo pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turėjo būti įvertintas ne kaip patikslintas prašymas, o kaip naujas pagal savo turinį procesinis dokumentas. Šis vėlesnis naujas 2012 m. kovo 1 d. prašymas turėjo būti atmestas teismo, nes jis paduotas po to, kai atsakovas 2012 m. sausio 7 d. įvykdė visus piniginius ir nepiniginius atsakovo įpareigojimus, susijusius su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutarties įvykdymu.

 

Pareiškėja A. A. J. atsiliepimu į atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutartį. Atsiliepime pateikti šie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pareiga įforminti atleidimą iš darbo tenka darbdaviui, jis yra atsakingas už įrašų darbo sutartyje ir kituose dokumentuose formuluočių atitiktį darbo sutarties pasibaigimo aplinkybėms ir įstatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. A. v. UAB ,,Pas Juozapą”, bylos Nr. 3K-3-48/2001).

Dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutarties įvykdymo atsakovui 2011 m. liepos 21 d. išsiųstas antstolio raginimas įvykdyti teismo nutartį. 2012 m. kovo 1 d. teismo posėdyje pareiškėja pasinaudojo teise patikslinti prašymą, atsiradus naujų aplinkybių, t. y. pareiškėjai gavus 2012 m. vasario 17 d. atsakymą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dėl apdraustosios pareiškėjos atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo dienos, kurį pavėluotai 2012 m. sausio 17 d. įvykdė darbdavys UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“. Pateikdama patikslintą prašymą pareiškėja dalyko nekeitė, jį tik sukonkretino, nes atsakovas bylos nagrinėjimo metu visiškai įvykdė teismo nutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ieškinio pagrindą papildančių faktinių aplinkybių nurodymas arba naujų įrodymų, patikslinančių faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, pateikimas teismui nelaikomas ieškinio pagrindo pakeitimu, nes tai yra savarankiška ieškovo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-34/2008).

 

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl darbo užmokesčio priteisimo darbuotojui už laiką nuo teismo sprendimo, kuriuo pripažintas darbuotojo atleidimas iš darbo neteisėtu, priėmimo iki tokio teismo sprendimo įvykdymo (DK 300 straipsnis)

 

Nagrinėjamoje byloje šalys kasaciniame skunde ir atsiliepime į kasacinį skundą suformulavo DK 300 straipsnio aiškinimo ir taikymo klausimą, t. y. ar DK 300 straipsnio nuostata, kad darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos, reiškia tai, kad darbo užmokestis teismo nutartimi priteisiamas už laikotarpį: pirma, iki darbdavio visiško atsiskaitymo pagal teismo sprendimu priteistas pinigines su darbo santykiais susijusias išmokas; antra, iki tol, kol darbdavys praneš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui dėl registro duomenų apie darbuotoją patikslinimo.

Darbo kodekso (DK) 300 straipsnyje nustatyta, kad kai darbdavys nevykdo teismo arba darbo ginčų komisijos sprendimo ar nutarties arba nevykdo sprendimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Ši norma skirta skatinti darbdavius laiku vykdyti prievoles darbuotojams, šiems kompensuojant už darbdavio prievolių nevykdymo laikotarpį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikydamas DK 300 straipsnį teismas turi atsižvelgti į darbo teisėje nustatytus darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo principus, draudimą piktnaudžiauti teise (DK 35 straipsnis) bei esmines darbo teisių gynimo nuostatas (DK 36 straipsnio 1 dalis), o spręsdamas dėl išmokos pagal DK 300 straipsnį trukmės, už kurią priteisiama, teismas gali atsižvelgti į darbuotojo aktyvumą (ar kreipėsi dėl lėšų atgavimo, ar inicijavo vykdymą CPK tvarka), nes darbuotojo veiksmai skatintų darbdavį įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. S. v. VĮ Kėdainių miškų urėdija, bylos Nr. 3K-3-424/2010).

Nagrinėjamoje byloje po to, kai įsiteisėjo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutartis pripažinti neteisėtu darbuotojos (pareiškėjos) atleidimą iš darbo ir priteisti jai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laikotarpį ir išeitinę išmoką, darbuotoja kreipėsi į antstolį dėl priverstinio teismo nutarties vykdymo, šią teismo nutartį darbdavys vykdė dalimis, visiškai atsiskaitydamas už priteistas pinigines išmokas 2011 m. lapkričio 2 d. Duomenys apie pareiškėjos kaip apdraustosios valstybiniu socialiniu draudimu buvo patikslinti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje pagal UAB ,, Statoil Fuel & Retail Lietuva“ 2012 m. sausio 16 d. pateiktą prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui.

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismui išnagrinėjus ieškinį ir priimtu įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu nenurodžius įpareigojimo darbdaviui pranešti apie pasikeitusius darbuotojo atleidimo iš darbo duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, toks pranešimas neįeina į įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo apimtį. Įsiteisėjus nurodyto turinio teismo procesiniam sprendimui, DK 300 straipsnio pagrindu iš darbdavio priteistinas darbuotojui darbo užmokestis už įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo nevykdymo laikotarpį, apimantį nuo teismo procesinio sprendimo priėmimo datos iki tos datos, kai darbdavys visiškai atsiskaito su darbuotoju už priteistas pinigines išmokas.

Nagrinėjamos bylos atveju priimta įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 22 d. nutartimi jos rezoliucinėje dalyje nutarta pripažinti darbuotojos atleidimą iš darbo neteisėtu, laikyti darbuotoją atleista nuo teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos ir priteisti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinę išmoką, bet nenurodyta įpareigojimo darbdaviui kreiptis su pranešimu į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių dėl darbuotojo atleidimo iš darbo duomenų pakeitimo.

Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 patvirtintų Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 4 punktą darbdaviai privalo teikti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie apdraustųjų socialiniu draudimu darbuotojų naujus duomenis. Pagal Taisyklių 74.2 punktą darbuotojas pats gali kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl duomenų tikslinimo. Pagal Taisyklių 97 punktą, darbdaviui nepateikus tokių duomenų, o darbuotojui juos pateikus, duomenys registro duomenų bazėje tikslinami pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus priimamą sprendimą. Pranešti apie apdraustojo asmens duomenų pasikeitimą yra ne tik darbdavio pareiga, bet ir darbuotojo teisė. Darbuotojui prireikus jis pats gali būti aktyvus, įgyvendindamas šią teisę, t. y. pranešdamas apie pasikeitusius duomenis registro valdytojui.

Kolegija konstatuoja, kad darbdaviui pareiga informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių apie darbuotojo atleidimo iš darbo duomenų pasikeitimą kyla ne įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo pripažįstamas atleidimas iš darbo neteisėtu ir priteisiama kompensacija darbuotojui, taip pat ne DK 300 straipsnio pagrindu, kuriame reglamentuojamas iš darbdavio darbuotojui darbo užmokesčio priteisimas už įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo nevykdymo laikotarpį, bet pirmiau nurodyto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 pagrindu. Byloje pareiškėja dėl to, kad darbdavys registro valdytojo neinformavo, patikslinusi prašymą prašė priteisti iš darbdavio išmokas už neinformavimo laikotarpį, taigi ji suvokė ir savo turimą teisę kreiptis dėl duomenų patikslinimo, jos reikšmę, tačiau tokios teisės neįgyvendino ir byloje nenustatyta, kas jai galėjo sutrukdyti pačiai kreiptis į registrą. Prašymo reikalavimo patikslinimas nereiškia, kad pareiškėja pateikė teismui pagal savo turinį ir šio dokumento pobūdį visiškai naują prašymą. Konstatuotina, kad darbdaviui visiškai išmokėjus pinigines sumas darbuotojui pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo pripažintas atleidimas iš darbo neteisėtu ir priteistos nurodytos sumos, bei nespręsta dėl kitų atleidimo iš darbo teisinių padarinių, laikytina, kad toks teismo sprendimas yra visiškai įvykdytas, dėl to pagal DK 300 straipsnį darbdaviui tenka pareiga mokėti darbuotojui darbo užmokestį už nurodyto įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo laikotarpį iki jo visiško įvykdymo, t. y. atsiskaitymo su darbuotoju pagal jo naudai priteistas pinigines išmokas.

Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartimis teisiškai pagrįstai priteistas pareiškėjai jos turėtas darbo užmokestis už laikotarpį nuo teismo procesinio sprendimo, kuriuo jos atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, įsiteisėjimo dienos (2011 m. birželio 22 d.) iki šiuo procesiniu sprendimu priteistų išmokų visiško išmokėjimo darbuotojui dienos (2011 m. lapkričio 2 d.). Tačiau teismai nutartimis nepagrįstai priteisė pareiškėjai jos darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 2 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Šios teismų nutarčių dalys pakeistinos (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas), priteisiant pareiškėjai 186,76 Lt jos darbo užmokestį per darbo dieną už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 22 d. iki 2011 m. lapkričio 2 d., iš viso 16 995,16 Lt.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

Pareiškėjos reikalavimas tenkintinas 62,76 proc., šia dalimi bylos šalims paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Byloje teismų pripažintos pagrįstomis ir atlygintinomis 2700 Lt pareiškėjos išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Taip pat patirta 22,28 Lt pašto išlaidų pirmosios instancijos teisme ir 24,75 Lt kasaciniame teisme. Dėl to pagal nurodytą proporciją iš atsakovo priteistina pareiškėjai 1677 Lt ir valstybei 47,03 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutartis pakeisti ir jų rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

Priteisti iš atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ pareiškėjai A. A. J. 16 995,16 Lt (šešiolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 16 ct) darbo užmokesčio už laikotarpį nuo teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo iki jo įvykdymo dienos.

Priteisti iš atsakovo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ pareiškėjai A. A. J. 1677 (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt septynis) Lt ir valstybei 47,03 Lt (keturiasdešimt septynis litus 3 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai

Dangutė Ambrasienė

 

 

 

Egidijus Laužikas

 

 

 

Antanas Simniškis