Civilinė byla Nr. 3K-3-112/2010

Procesinio sprendimo kategorijos: 4.3; 16.7 (S)

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2010 m. kovo 16 d.

Vilnius

 

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš  teisėjų: Dangutės Ambrasienės, Egidijaus Baranausko ir Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žalgirio loto“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Žalgirio loto“ ieškinį atsakovei N. J. dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys – V. Z., D. D.-V.   

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

            Atsakovė N. J. nuo 1999 m. spalio 11 d. iki 2002 m. rugpjūčio 7 d. dirbo UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filialo direktore. Su atsakove buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, ji pasirašytinai supažindinta su darbuotojos pareiginėmis instrukcijomis ir kitais jos darbą reglamentuojančiais nurodymais. Pagal UAB „Žalgirio loto“ filialų darbuotojų pareigines instrukcijas atsakovės darbas buvo tiesiogiai susijęs su loterijos bilietų, reklaminės medžiagos, kitų materialinių vertybių priėmimu iš įmonės centrinio sandėlio, loterijos bilietų išdavimu į prekybos vietas, pinigų už parduotus loterijos bilietus priėmimu iš prekybos vietų atsakingų asmenų ir atsiskaitymu už filialo priimtus pinigus. Kaip filialo direktorei atsakovei buvo pavesta organizuoti filialo darbą, kontroliuoti jai pavaldžių darbuotojų darbo veiklą.

Ginčo laikotarpiu UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filiale dirbo ir tretieji asmenys: nuo 1999 m. spalio 18 d. iki 1999 m. lapkričio 8 d. terminuotos darbo sutarties pagrindu vadybininkės pareigas ėjo V. Z.; nuo 2001 m. spalio 1 d. iki 2002 m. liepos 9 d. pagal neterminuotą darbo sutartį vadybininke dirbo D. D.

            2002 m. sausio 23 d. UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filiale buvo atlikta inventorizacija, jos metu nustatytas grynų pinigų – 91 518,07 Lt – trūkumas.

            Ieškovo teigimu, atsakovė, pažeisdama Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, taip pat UAB „Žalgirio loto“ direktoriaus įsakymą Nr. 235, neįnešė į įmonės kasą pinigų, surinktų pagal kvitus (forma F10) iš prekybos vietų už parduotus loterijos bilietus. 2002 m. liepos 19 d. ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovės 2002 m. gegužės 20 d. prašymą ir siekdamas išspręsti trūkstamų pinigų grąžinimo klausimą bendru sutarimu, išsiuntė atsakovei taikos sutarties projektą, tačiau ji atsisakė pasirašyti sutartį. Ieškovo direktoriaus 2002 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 287 atsakovė buvo atleista iš darbo pagal DĮK 29 straipsnio 2 dalį (kai darbuotojas dėl savo kaltų veiksmų netenka pasitikėjimo dirbti jam pavestą darbą) nuo 2002 m. rugpjūčio 7 d.

            2003 m. birželio 6 d. dėl atsakovės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau Klaipėdos apygardos prokuratūros 2006 m. balandžio 25 d. nutarimu jis nutrauktas.

            Teigdamas, kad, likviduodama inventorizacijos metu nustatytus pažeidimus, atsakovė 2002 m. sausio 28 d.–2002 m. gegužės 14 d. laikotarpiu sumokėjo į įmonės kasą 47 362,48 Lt, likusios sumos nesumokėjo, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 46 859,67 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 

            Atsakovė neigia, kad ieškinyje įvardytas grynųjų pinigų trūkumas atsirado dėl jos kaltės, nurodydama, jog UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filiale, kurio direktorė ji buvo, atskira buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma, ji tik išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras ir siųsdavo jas paštu ieškovui, o gautus pinigus nešdavo į banką. Kadangi visa apskaita buvo vedama ieškovo įmonėje, tai nurodytas trūkumas galėjo atsirasti tik dėl aplaidaus UAB „Žalgirio loto“ buhalterinės apskaitos tvarkymo. Be to, atsakovės teigimu, grynaisiais pinigais disponavo ne tik ji, bet ir bendrovės Klaipėdos filiale ginčo laikotarpiu dirbę tretieji asmenys. Pažymėdama, kad ginčas pagal ieškovo pateiktą ieškinį yra kilęs iš darbo teisinių santykių, atsakovė prašė taikyti ieškovo 2007 m. gruodžio 3 d. pareikštam reikalavimui Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo (galiojusio nuo 2000 m. liepos 12 d. iki 2003 m. sausio 1 d.) 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą, kuris, ieškovui apie žalos dydį sužinojus 2002 m. sausio 23 d. inventorizacijos metu, baigėsi 2005 m. sausio 23 d.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

 

            Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

            Konstatavęs, kad apie 91 518,07 Lt trūkumą, taigi – ir apie jam padarytos žalos dydį, ieškovas sužinojo 2002 m. sausio 23 d., atlikus UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filiale inventorizaciją, teismas sprendė, jog ginčo laikotarpiu galiojusio Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyto ir atsakovės prašomo taikyti ieškinio senaties termino eiga prasidėjo 2002 m. sausio 23 d. (1964 m. CK 86 straipsnis) ir tęsėsi iki 2005 m. sausio 24 d., t. y. įsigaliojus DK, kurio 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas (DK 27 straipsnio 5 dalis, Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). Teismo vertinimu, byloje nepateikta objektyvių ir neginčijamų įrodymų CK 1.129, 1.130 straipsniuose įtvirtintiems ieškinio senaties terminų sustabdymo ar nutraukimo pagrindams konstatuoti, o ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, kad buvo bandoma taikiai susitarti su atsakove dėl žalos atlyginimo, buvo tikslinamas galimas ieškinys ir žalos dydis, buvo kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo, pradėto tyrimo nutraukimas bei kitos panašios kliūtys kreiptis į teismą galėtų būti reikšmingos sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo, bet ne jo pradžios momento nustatymo klausimą. Pažymėjęs, kad ieškovas neprašo atnaujinti ieškinio senaties termino, nes nemano, jog jis praleistas, teismas ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo nesprendė (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Pripažinęs, kad ieškovas, veikdamas kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, nuo 2002 m. sausio 23 d. per trejus metus privalėjo kreiptis į teismą su ieškiniu dėl pažeistų teisių gynimo, ir tai būtų nutraukę ieškinio senaties terminą (1964 m. CK 89 straipsnio 1 dalis), teismas sprendė, jog ieškovas, į teismą su ieškiniu kreipęsis tik 2007 m. gruodžio 3 d., praleido DK 27 straipsnio 2 dalyje nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą, ir šiuo pagrindu ieškinį atmetė.   

            Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2009 m. spalio 8 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.

            Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui pareikšti prasidėjo 2002 m. sausio 23 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, net ir nustačius, kad atsakovė pripažino žalą, ieškovas vis dėlto praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija taip pat pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo nuo Klaipėdos apygardos prokuratūros 2006 m. balandžio 25 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą gavimo, motyvuodama tuo, jog ieškovas nereiškė civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, nebuvo pripažintas civiliniu ieškovu, be to, apie savo pažeistą teisę žinojo nuo 2002 m. sausio 23 d. Be kita ko, pažymėjusi, kad ieškovas nenurodė jokių svarbių priežasčių praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti, teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. 

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

            Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Žalgirio loto“ prašo panaikinti teismų sprendimą bei nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kasatoriaus nuomone, teismai netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos:

            1. Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo ir neįvertino visų aplinkybių, ieškovo nurodytų kaip nutraukusių ieškinio senaties terminą, taip pat bylos duomenų, patvirtinančių, jog tikslus atsakovės padarytų nuostolių dydis (46 859,67 Lt, o ne 91 518,07 Lt, kaip nurodoma pirmosios instancijos teismo sprendime) paaiškėjo tik gavus Klaipėdos apygardos prokuratūros 2006 m. balandžio 25 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tai lėmė netinkamą CK 1.127 straipsnio 1 dalies, 1.130 straipsnio 2, 3 dalių taikymą ir kartu nepagrįstą apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimui pareikšti prasidėjusiu nuo 2002 m. sausio 23 d. Kasatoriaus teigimu, atsakovės atlikti veiksmai (dalies trūkstamų pinigų 2002 m. sausio 28 d.–2002 m. gegužės 14 d. laikotarpiu į ieškovo bendrovės kasą sumokėjimas, taip pat 2002 m. gegužės 20 d. prašymo sudaryti taikos sutartį ir išdėstyti skolos (trūkumo) grąžinimą pateikimas), liudiję, kad ji pripažįsta prievolę, nutraukė ieškinio senaties terminą. Be to, tiksli ieškinio suma paaiškėjo tik ikiteisminio tyrimo metu, atlikus finansines revizijas ir specialistui pateikus savo išvadą, todėl, kasatoriaus nuomone, ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo Klaipėdos apygardos prokuratūros 2006 m. balandžio 25 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą gavimo.     

            2. Teismai, nespręsdami ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo, netinkamai taikė CK 131 straipsnio 2 dalį ir nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos šios teisės normos aiškinimo ir taikymo praktikos, kad, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas (taip pat ir dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo) turi taikyti net tada, kai nėra ieškovo prašymo. 

Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovė prašo kasacinį skundą atmesti, teismų sprendimą ir nutartį palikti nepakeistus. Jame nurodoma, kad teismai padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas apie padarytą žalą ir jos dydį sužinojo 2002 m. sausio 23 d., todėl teisingai sprendė dėl ieškinio senaties termino pradžios momento. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, UAB „Žalgirio loto“ Klaipėdos filiale nebuvo savarankiškos buhalterinės apskaitos, visa apskaita buvo tvarkoma pagrindinėje bendrovės buveinėje Vilniuje. Tai buvo daroma aplaidžiai, todėl, atsakovės teigimu, jokiais dokumentais nepagrįsta, kad ji padarė bendrovei kokią nors žalą. 

 

            Teisėjų kolegija

                                                              

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl ieškinio senaties

 

Ieškovo kasaciniame teigiama, kad teismai netinkamai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžią ir, nespręsdami ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo, pažeidė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, taip pat nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos.

Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pabrėžiama, kad, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas turi nustatyti, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su subjektyviąja aplinkybe (asmens žinojimu ar turėjimu žinoti apie jo teisės pažeidimą), tačiau subjektyviojo kriterijaus negalima suabsoliutinti, nes kiekvienas asmuo turi rūpintis savo teisėmis ir operatyviu jų gynimu, kad nebūtų pažeistas civilinių santykių stabilumas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje B. D. v. Mažeikių sporto mokykla, bylos Nr. 3K-3-436/2007; 2009 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje A. S. v. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir kt., bylos Nr. 3K-3-449/2009; kt.). Nagrinėjamoje byloje teismai vienodai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžios momentą, pripažindami, kad ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui pareikšti prasidėjo 2002 m. sausio 23 d., kai pas kasatorių buvo atlikta inventorizacija, iš kurios jis sužinojo apie padarytą žalą ir jos dydį. Kasatorius, nuo šio momento sužinojęs apie savo pažeistą teisę, per įstatyme nustatytą terminą galėjo apginti pažeistą teisę pareikšdamas ieškinį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus teisė buvo pažeista jam nustačius žalos padarymo faktą ir jos dydį, todėl jo teiginys, jog apie savo teisių pažeidimą jis suvokė vėliau, kai Klaipėdos apygardos prokuratūra 2006 m. balandžio 25 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl atsakovės, yra nepagrįstas. Dėl to darytina išvada, kad bylą nagrinėję teismai, tinkamai taikydami ieškinio senaties termino pradžios nustatymą reglamentuojančias materialinės teisės normas, teisingai nustatė ieškinio senaties termino ieškovo reikalavimui pareikšti pradžios momentą.

Žalos kasatoriui padarymo momentu galiojusio Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje buvo nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas darbdavio reikalavimams dėl darbuotojų padarytos materialinės žalos atlyginimo pareikšti. Tokia nuostata įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio DK 27 straipsnio 2 dalyje. Ieškinio senaties termino DK reglamentuojamiems teisiniams santykiams maksimumas reiškia, kad, praleidus šį terminą, jis gali būti atnaujintas tik išimtiniais atvejais, t. y. esant svarbioms priežastims. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje B. D. v. Mažeikių sporto mokykla, bylos Nr. 3K-3-436/2007; kt.). Įstatyme nereikalaujama, kad ieškovas pateiktų prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir nebuvo pateikta kasatoriaus prašymo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, turėjo svarstyti ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą.

Apeliacinės instancijos teismas praleisto ieškinio senaties termino neatnaujino, nustatęs, kad kasatorius, apie padarytą žalą sužinojęs 2002 m. sausio 23 d., ieškinį teismui pateikė tik 2007 m. gruodžio 3 d., t. y. praėjus daugiau kaip penkeriems metams ir nesant svarbių šio termino praleidimo priežasčių. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas kasatoriaus nurodytas ieškinio senaties termino praleidimo priežastis (siekį sudaryti su atsakove taikos sutartį dėl žalos atlyginimo, kreipimąsi į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos atsakovei iškėlimo, nepareiškiant baudžiamojoje byloje civilinio ieškinio dėl padarytos žalos atlyginimo) pagrįstai pripažino nesvarbiomis šiam terminui atnaujinti. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju, kai kasatorius į teismą kreipėsi po daugiau kaip penkerių su puse metų nuo žalos paaiškėjimo fakto, leidžia tokį jo elgesį vertinti kaip nerūpestingą ir aplaidų savo pažeistų teisių gynimą, kuris negali būti pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisingą apeliacinės instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina galioti.

 

Dėl bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidų

 

Ieškovo UAB „Žalgirio loto“ prašymu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi atidėjo žyminio mokesčio (1405,79 Lt) už kasacinį skundą mokėjimą iki bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka (CPK 84 straipsnis). Netenkinus kasacinio skundo, nurodyta žyminio mokesčio suma priteistina iš kasatoriaus į valstybės biudžetą.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 3 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasaciniame teisme patirta 83,93 Lt su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktai). Atmetus kasacinį skundą, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu kasaciniame teisme, priteistinos iš kasatoriaus į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

Atsakovė už atsiliepimo į ieškovo kasacinį skundą surašymą patyrė 1500 Lt išlaidų. Tai patvirtina atsakovės pateiktas pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 489944. Teisėjų kolegija, atmetusi kasacinį skundą, tenkina atsakovės prašymą ir priteisia jai iš kasatoriaus 1500 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

 n u t a r i a :

           

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žalgirio loto“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) 1405,79 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai penki litai 79 ct) žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi.

Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žalgirio loto“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) 83,93 Lt (aštuoniasdešimt trys litai 93 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

Priteisti atsakovei N. J. (a. k. (duomenys neskelbtini)) iš ieškovo UAB „Žalgirio loto“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) 1500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų) išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                                 Dangutė Ambrasienė

 

                                                                                                                        Egidijus Baranauskas

 

                                                                                                                        Pranas Žeimys